W 1857 roku przyjął święcenia kapłańskie, rok później rozpoczął pracę kapelana Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych. Został też w nim nauczycielem religii. Od 1866 roku był wicedyrektorem Instytutu. Tę funkcję pełnił do 1885 roku. Po śmierci dyr. Jana Papłońskiego zaczął pełnić obowiązki dyrektora. W wyniku działań  kuratora Aleksandra Apuchtina został usunięty ze stanowiska. Był znany jako ..

Read more

Firma EduPJM została zarejestrowana jako działalność gospodarcza w 2013 roku. Firma oferuje szkolenia z języka migowego dla pracowników firm prywatnych, administracji publicznej, nauczycieli, studentów, uczniów szkół ogólnodostępnych i integracyjnych,  oraz wszystkich osób zainteresowanych nauką żywego języka, jakim jest Polski Język Migowy (PJM), będący naturalnym językiem osób Głuchych.   Zajęcia prowadzone są przez Głuchych natywnych lektorów posiadających ..

Read more

Niesłyszący absolwent Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Jeden z najaktywniejszych działaczy środowiska Głuchych w II Rzeczypospolitej Polskiej. Członek zarządu Warszawskiego Towarzystwa Głuchoniemych (1901-1919). Prezes Chrześcijańskiego Towarzystwa Głuchoniemych „Opatrzność” (w latach 1919 – 1933 z przerwami w latach 1924 – 1930), Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych w Warszawie (1925 – 1930), Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchoniemych (1924 – 1925). ..

Read more

Niesłyszący. Na co dzień używał imienia Józef. Uczęszczał do Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie. Nieznane są okoliczności utraty przez niego słuchu, być może był głuchy od urodzenia. Przez około 20 lat działał na rzecz głuchych, m.in. zbierając fundusze dla ubogich głuchych. W 1883 roku w wyniku współpracy z dyrektorem Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych Janem ..

Read more

Niesłyszący syn fabrykanta Bernarda Libana.  Prezes Krakowskiego Klubu Sportowego Głuchoniemych (1927-1930). Prezes Izraelickiego Stowarzyszenia Głuchoniemych „Przyjażń” w Krakowie (1920 – 1936). Założyciel i prezes Związku Żydowskich Głuchoniemych Rzeczypospolitej Polskiej (1929-1935). Od 1936 roku działał jako honorowy członek i skarbnik (1936-1937). Członek komisji rewizyjnej Polskiego Związku Sportowego Głuchoniemych (1928-1929). Pierwszy rewizor Międzynarodowej Ligi Obrony Praw Głuchoniemych ..

Read more

Niesłyszący właściciel fabryki „Snycerpol” przy ul. Stawki 19. Jeden z najaktywniejszych działaczy Stowarzyszenia Głuchoniemych Żydów „Spójnia” w Warszawie (członek zarządu w l.1936-1937, sekretarz w l. 1937 – 1939, prezes w l. 1919 – 1924, 1928-1929). Jeden ze współzałożycieli Związku Żydowskich Głuchoniemych Rzeczypospolitej Polski..

Read more

Działacz Stowarzyszenia Głuchoniemych Żydów „Spójnia” (sekretarz w l. 1916 – 1919), Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych, Polskiego Związku Sportowego Głuchoniemych (członek zarządu w l. 1927 – 1929, sekretarz w l. 1930 – 1935). Tłumacz z języka migowego na polski foniczny. Według relacji ustnej został złapany na skutek donosów i rozstrzelany przez hitlerowców. Uznany za zmarłego postanowieniem ..

Read more

Niesłysząca córka założyciela pracowni brązowniczej artystycznej znanej później jako pracownia „Braci Łopieńskich”. Absolwentka Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie. Od 1891 roku związana z działalnością na rzecz środowiska Głuchych. 1901 roku po raz pierwszy weszła do zarządu Warszawskiego Towarzystwa Głuchoniemych. Tym samym rozpoczęła działalność trwającą aż do 1955 roku.  Pełniła różne zaszczytne funkcje, m.in. prezesa ..

Read more

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM) zostało założone w 2009 roku zarówno w odpowiedzi na potrzeby tłumaczy Polskiego Języka Migowego, którzy chcą pogłębiać wiedzę na temat tłumaczenia i rozwijać swoje umiejętności zawodowe, jak i ich klientów, którzy chcą otrzymywać usługi tłumaczenia wysokiej jakości. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego jest pierwszą i, jak na razie, jedyną ..

Read more