Category : Stowarzyszenia, organizacje

Fundacja Kultury bez Barier od 2012 roku działa na rzecz udostępniania tekstów i przestrzeni kultury osobom z niepełnosprawnością. Prowadzi warsztaty, szkolenia dla pracowników instytucji kultury. Tworzy audiodeskrypcje, napisy dla niesłyszących do filmów i spektakli oraz nagrywa filmy z tłumaczeniem na PJM. Konsultuje skrypty AD, przygotowuje publikacje i prowadzi audyty instytucji kultury. Od 4 lat, co ..

Read more

Światowe Stowarzyszenie Tłumaczy Języka Migowego w skrócie WASLI (World Association of Sign Language Interpreters) istniejącą od 2003 roku. podczas 14. Światowego Kongresu Światowej Federacji Głuchych w Montrealu w Kanadzie. Głównym celem WASLI jest dążenie do pełnego rozwoju profesjonalnego zawodu tłumacza języka migowego na całym świecie. Głównym zadaniem WASLI jest zachęcanie do tworzenia krajowych stowarzyszeń tłumaczy ..

Read more

Europejskie Forum Tłumaczy Języka Migowego w skrócie efsli (The European Forum of Sign Language Interpreters) jest europejską organizacją składająca się z krajowych i regionalnych stowarzyszeń tłumaczy języka migowego oraz indywidualnych członków tłumaczy języka migowego. Formalnie zostało założone w 1993 roku, choć wcześniej działali jako nieformalna grupa pod auspicjami różnych organizacji od 1987 roku. Europejskie Forum ..

Read more

GAG jest nieformalną grupą artystyczną skupiającą ok. 20 pasjonatów sztuki – artystów głuchych, słabosłyszących,  których łączy wspólna pasja i życie w Świecie Ciszy. Łączyich miłość do sztuki, podobne myślenie artystyczne i chęć współpracy, realizowania wspólnej pasji, jaką jest sztuka, rozumiana jako poszukiwanie własnego konsekwentnego języka sztuki. Należy podkreślić fakt, że GAG nie jest stowarzyszeniem rejestrowanym, ..

Read more

Światowa Federacja Głuchych jest międzynardową, niepaństwową organizacją reprezentującą w przybliżeniu 70 milionów głuchych ludzi z całego świata. Przewiduje się, że więcej niż 80% z tych 70 milionów żyje w państwach dopiero rozwijających się, gdzie władze rzadko znają ich potrzeby i pragnienia. Uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) jako organizacja reprezentujaca głuchych, ściśle współpracuje z ONZ ..

Read more

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM) zostało założone w 2009 roku zarówno w odpowiedzi na potrzeby tłumaczy Polskiego Języka Migowego, którzy chcą pogłębiać wiedzę na temat tłumaczenia i rozwijać swoje umiejętności zawodowe, jak i ich klientów, którzy chcą otrzymywać usługi tłumaczenia wysokiej jakości. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego jest pierwszą i, jak na razie, jedyną ..

Read more