Fundacja Kultury bez Barier od 2012 roku działa na rzecz udostępniania tekstów i przestrzeni kultury osobom z niepełnosprawnością. Prowadzi warsztaty, szkolenia dla pracowników instytucji kultury. Tworzy audiodeskrypcje, napisy dla niesłyszących do filmów i spektakli oraz nagrywa filmy z tłumaczeniem na PJM. Konsultuje skrypty AD, przygotowuje publikacje i prowadzi audyty instytucji kultury. Od 4 lat, co ..

Read more

Światowe Stowarzyszenie Tłumaczy Języka Migowego w skrócie WASLI (World Association of Sign Language Interpreters) istniejącą od 2003 roku. podczas 14. Światowego Kongresu Światowej Federacji Głuchych w Montrealu w Kanadzie. Głównym celem WASLI jest dążenie do pełnego rozwoju profesjonalnego zawodu tłumacza języka migowego na całym świecie. Głównym zadaniem WASLI jest zachęcanie do tworzenia krajowych stowarzyszeń tłumaczy ..

Read more

Europejskie Forum Tłumaczy Języka Migowego w skrócie efsli (The European Forum of Sign Language Interpreters) jest europejską organizacją składająca się z krajowych i regionalnych stowarzyszeń tłumaczy języka migowego oraz indywidualnych członków tłumaczy języka migowego. Formalnie zostało założone w 1993 roku, choć wcześniej działali jako nieformalna grupa pod auspicjami różnych organizacji od 1987 roku. Europejskie Forum ..

Read more

Głuchy tłumacz jest to osoba głucha/słabosłysząca oferująca specjalistyczne usługi tłumaczenia pomiędzy dwoma językami  migowymi (narodowymi, regionalnymi, International Sign)  lub  w obrębie narodowego języka migowego oraz innych form komunikacji wizualno-przestrzennej bądź dotykowej, wykorzystywanych przez środowisko głuchych i głuchoniewidomych, głuchych wyizolowanych społecznie (z obszarów wiejskich, z zamkniętych ośrodków zdrowia psychicznego i karnego itp.), głuchych w sytuacji narażonego ..

Read more

Wiele grup zawodowych wypracowało w toku profesjonalizacji normy i standardy zawodowe oraz etyczne obowiązujące ich członków. Zawód tłumacz języka migowego od kilku lat również podlega procesowi profesjonalizacji. Jedną z oznak tego procesu jest opracowanie przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego Kodeksu Etycznego dla tłumaczy. Kodeks etyczny to zbiór wytycznych i wskazówek, przewodnik służący wspieraniu tłumacza ..

Read more

Tłumacze języka migowego pracują w różnych środowiskach tłumaczenia, w różnych warunkach, sytuacjach, na różnych zasadach. W krajach, gdzie dziedzina tłumaczenia języka migowego jest bardziej rozwinięta, tłumacze mogą pracować w agencjach tłumaczy, w instytucjach regularnie korzystających z usług tłumaczenia, takich jak szpitale, sądy, szkoły i uczelnie, w firmach zatrudniających głuchych pracowników, oraz jako tzw. wolni strzelcy ..

Read more

Tłumaczenie jest zajęciem bardzo wyczerpującym, tak psychicznie, jak i fizycznie (zwłaszcza w przypadku tłumaczy języka migowego). Proces tłumaczenia wymaga posiadania przez tłumacza nie tylko odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji psychofizycznych, ale również skupienia i zaangażowania. Po 20-30 minutach efektywność i jakość tłumaczenia spada, w tym właśnie momencie korzystna jest zmiana tłumaczy. Kilkunastominutowa przerwa i odpoczynek od ..

Read more

Tłumaczenie języka migowego to coś więcej niż tylko zastępowanie wyrazów języka fonicznego znakami języka migowego. To proces niezwykle złożony, wymagający od tłumacza szczególnych zdolności kognitywnych, językowych i interpersonalnych. W dużym uproszczeniu, tłumaczenie polega na odbiorze komunikatu w jednym języku i odpowiednim przełożeniu go na inny język. W rzeczywistości, aby dobrze przełożyć treść komunikatu z języka ..

Read more

GAG jest nieformalną grupą artystyczną skupiającą ok. 20 pasjonatów sztuki – artystów głuchych, słabosłyszących,  których łączy wspólna pasja i życie w Świecie Ciszy. Łączyich miłość do sztuki, podobne myślenie artystyczne i chęć współpracy, realizowania wspólnej pasji, jaką jest sztuka, rozumiana jako poszukiwanie własnego konsekwentnego języka sztuki. Należy podkreślić fakt, że GAG nie jest stowarzyszeniem rejestrowanym, ..

Read more

Światowa Federacja Głuchych jest międzynardową, niepaństwową organizacją reprezentującą w przybliżeniu 70 milionów głuchych ludzi z całego świata. Przewiduje się, że więcej niż 80% z tych 70 milionów żyje w państwach dopiero rozwijających się, gdzie władze rzadko znają ich potrzeby i pragnienia. Uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) jako organizacja reprezentujaca głuchych, ściśle współpracuje z ONZ ..

Read more