WASLI – Światowe Stowarzyszenie Tłumaczy Języka Migowego

  Stowarzyszenia, organizacje

Światowe Stowarzyszenie Tłumaczy Języka Migowego w skrócie WASLI (World Association of Sign Language Interpreters) istniejącą od 2003 roku. podczas 14. Światowego Kongresu Światowej Federacji Głuchych w Montrealu w Kanadzie. Głównym celem WASLI jest dążenie do pełnego rozwoju profesjonalnego zawodu tłumacza języka migowego na całym świecie. Głównym zadaniem WASLI jest zachęcanie do tworzenia krajowych stowarzyszeń tłumaczy języka migowego w krajach, gdzie nie zostały jeszcze utworzone organizacje o tematyce tłumaczenia migowej, tworzenie międzynarodowej sieci wsparcia dla krajowych/regionalnych stowarzyszeń tłumaczy języka migowego, wspieranie pracy tłumaczy języka migowego na międzynarodowych imprezach, wspieranie badań naukowych o tematyce tłumaczenia języka migowego, rozwijanie i promowanie standardów dla wysokiej jakości edukacji szkoleń , oceny tłumaczy języka migowego. organizacji konferencji i seminaria, współpraca z organizacjami fonicznych tłumaczy języka. Więcej szczegółowych informacji o WASLI można znaleźć na stronie www.waslii.org.

Bibliografia:

Źródło: www.wasli.org z dnia 22 listopada 2015

LEAVE A COMMENT