Tłumaczenie

  Tłumacz PJM

Tłumaczenie języka migowego to coś więcej niż tylko zastępowanie wyrazów języka fonicznego znakami języka migowego. To proces niezwykle złożony, wymagający od tłumacza szczególnych zdolności kognitywnych, językowych i interpersonalnych. W dużym uproszczeniu, tłumaczenie polega na odbiorze komunikatu w jednym języku i odpowiednim przełożeniu go na inny język. W rzeczywistości, aby dobrze przełożyć treść komunikatu z języka wyjściowego na język docelowy, tłumacz musi przede wszystkim bardzo dobrze zrozumieć sens wypowiedzi w języku wyjściowym. Wymaga to od niego po pierwsze doskonałej znajomości języka wyjściowego, wraz z jego kulturowymi uwarunkowaniami, po drugie wysokiej kompetencji komunikacyjnej (znajomości zasad zachowania językowego w określonych sytuacjach komunikacyjnych, stylów i rejestrów wypowiedzi, używania form grzecznościowych, wyczucia intencji rozmówcy itp.). Gdy tłumacz zrozumie wypowiedź oryginalną – intencje jej autora, sens oraz cel, musi dokonać rekonstrukcji tej wypowiedzi w języku odbiorcy tłumaczenia. To oznacza, że musi skonstruować tekst tłumaczenia, w pełni poprawny pod względem językowym, stylistycznym i kulturowym, który będzie oddawał sens tekstu oryginalnego oraz intencję jego autora, co więcej, którego wpływ na odbiorcę docelowego będzie podobny do tego, jaki na odbiorcę oryginału wywarł tekst oryginalny. W tym celu, tłumaczowi niezbędna jest znajomość określonych strategii oraz technik tłumaczenia, biegła znajomość języka docelowego i kultury jego użytkowników. Te wszystkie czynności odbioru komunikatu w jednym języku, rozumienia jego znaczenia i formułowania go w innym języku zachodzą niemal jednocześnie (zwłaszcza w przypadku tłumaczenia symultanicznego) i najczęściej pod dużą presją czasową, i dlatego wymagają od tłumacza dużej, niekiedy długotrwałej koncentracji, bardzo dobrej pamięci (zwłaszcza w przypadku tłumaczenia konsekutywnego), wytrzymałości psychicznej i fizycznej, umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Tak więc, wbrew popularnemu przekonaniu, sama znajomość dwóch języków nie wystarcza do tego, aby wykonać dobrej jakości tłumaczenie. Dodatkowo, ponieważ tłumaczenie języka migowego to taka sama praca, odpowiedzialna, wymagająca odpowiednich kwalifikacji, jak praca lekarza, czy prawnika, aby ją wykonywać należy się kształcić. Tłumacze języków fonicznych, pisemni i ustni to zazwyczaj absolwenci kierunków filologicznych lub lingwistycznych. Po  studiach mają możliwość kontynuowania rozwoju zawodowego na różnego rodzaju studiach podyplomowych, np. dla tłumaczy przysięgłych, konferencyjnych czy też specjalizować się w konkretnych dziedzinach tłumaczenia uczestnicząc w szkoleniach i kursach z zakresu specjalistycznej terminologii. Tłumacze języka migowego kształcili się w kierunku tłumaczenia od 2008 do 2015 roku na studiach podyplomowych „Polski Język Migowy” na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie nie ma już takiej możliwości. Od 2009 roku istnieje Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, które stara się wyjść na przeciw potrzebie doskonalenia zawodowego tłumaczy i oferuje udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i konferencjach

LEAVE A COMMENT