Maria Wiktoria z Łopieńskich Rogowska (1873 – 1957)

  Biografie, Historia Głuchych

Niesłysząca córka założyciela pracowni brązowniczej artystycznej znanej później jako pracownia „Braci Łopieńskich”. Absolwentka Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie. Od 1891 roku związana z działalnością na rzecz środowiska Głuchych. 1901 roku po raz pierwszy weszła do zarządu Warszawskiego Towarzystwa Głuchoniemych. Tym samym rozpoczęła działalność trwającą aż do 1955 roku.  Pełniła różne zaszczytne funkcje, m.in. prezesa Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych (….), wiceprezesa (1933-1936) i prezesa (1936 – 1939) Chrześcijańskiego Towarzystwa Głuchoniemych „Opatrzność” w Warszawie,  przewodniczącej komisji porozumiewawczej Polskiego Związku Opieki nad Głuchoniemymi w Polsce (1938-1939). Po II wojnie światowej pełniła różne funkcje w Polskim Związku Głuchych (do 1955 r.).

LEAVE A COMMENT