Maksymilian Józef Norbert Sułowski (1840 – 1909)

  Biografie, Historia Głuchych

Niesłyszący. Na co dzień używał imienia Józef. Uczęszczał do Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie. Nieznane są okoliczności utraty przez niego słuchu, być może był głuchy od urodzenia. Przez około 20 lat działał na rzecz głuchych, m.in. zbierając fundusze dla ubogich głuchych. W 1883 roku w wyniku współpracy z dyrektorem Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych Janem Papłońskim założył Warszawskie Towarzystwo Głuchoniemych (pełna nazwa tej instytucji brzmiała: Towarzystwo Głuchoniemych Byłych Wychowanków i Wychowanic Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych). Był w zarządzie do końca swych dni. Żonaty potrójnie: pierwszą żoną była Zofia Karwowska (słysząca), drugą Konstancja Pankiewicz (głucha córka znanego profesora Jana Pankiewicza), trzecią: Maria Kownacka (głucha). Z zawodu był fotografem Zakładu Mieczkowskiego w Warszawie.

LEAVE A COMMENT