Józef Jerzy Rogowski (1871 – 1933)

  Biografie, Historia Głuchych

Niesłyszący absolwent Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Jeden z najaktywniejszych działaczy środowiska Głuchych w II Rzeczypospolitej Polskiej. Członek zarządu Warszawskiego Towarzystwa Głuchoniemych (1901-1919). Prezes Chrześcijańskiego Towarzystwa Głuchoniemych „Opatrzność” (w latach 1919 – 1933 z przerwami w latach 1924 – 1930), Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych w Warszawie (1925 – 1930), Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchoniemych (1924 – 1925). Autor artykułów poruszających sprawy ważne dla środowiska Głuchych. Delegat Międzynarodowych Kongresów Głuchoniemych w Paryżu (1912r.), Pradze (1928), Liege (1930) oraz Wszechrosyjskiego Zjazdu Głuchoniemych (1917r.). Pracował jako technik pomiarów w Magistracie Miasta Stołecznego Warszawy. Żonaty z Marią Łopieńską.

LEAVE A COMMENT