Głuchy tłumacz

  Tłumacz PJM

Głuchy tłumacz jest to osoba głucha/słabosłysząca oferująca specjalistyczne usługi tłumaczenia pomiędzy dwoma językami  migowymi (narodowymi, regionalnymi, International Sign)  lub  w obrębie narodowego języka migowego oraz innych form komunikacji wizualno-przestrzennej bądź dotykowej, wykorzystywanych przez środowisko głuchych i głuchoniewidomych, głuchych wyizolowanych społecznie (z obszarów wiejskich, z zamkniętych ośrodków zdrowia psychicznego i karnego itp.), głuchych w sytuacji narażonego zdrowia, ciężkiej choroby lub bliskiej śmierci (głuchy tłumacz jest w stanie lepiej odczytać sygnały niemanualne). Głuchy tłumacz powinien posiadać bardzo wysoki poziom kompetencji komunikacyjnej i językowej w co najmniej dwóch językach czyli L1 i L2 oraz posiadać obszerną wiedzę na temat środowiska głuchych i doświadczenie w używaniu gestów, pantomimy, domowych znaków migowych w obrębie danego języka migowego. Rolą głuchego tłumaczenia jest wierne tłumaczenie z zachowaniem intencji i sensu wypowiedzi uczestników komunikacji tłumaczonej. Nie udziela porad i nie dzieli się swoimi poglądami. Nie jest pomocnikiem, opiekunem czy adwokatem. Głuchy tłumacz częściej pracuje w zespole z słyszącym tłumaczem języka migowego w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy głuchym(i) a słyszącym(i) uczestnikami zdarzenia komunikacyjnego. Zespół również może składać się z samych głuchych tłumaczy, jeśli odbiorcami są głusi z różnych państw, lub jednego państwa.

LEAVE A COMMENT