GAG – Grupa Artystów Głuchych

  Stowarzyszenia, organizacje

GAG jest nieformalną grupą artystyczną skupiającą ok. 20 pasjonatów sztuki – artystów głuchych, słabosłyszących,  których łączy wspólna pasja i życie w Świecie Ciszy. Łączyich miłość do sztuki, podobne myślenie artystyczne i chęć współpracy, realizowania wspólnej pasji, jaką jest sztuka, rozumiana jako poszukiwanie własnego konsekwentnego języka sztuki. Należy podkreślić fakt, że GAG nie jest stowarzyszeniem rejestrowanym, jedynie grupą artystyczną, która nie ma ambicji reprezentowania całego środowiska niesłyszących osób malujących, rzeźbiących, fotografujących itp. w Polsce. Grupa jest zorientowana na organizację profesjonalnych wystaw, plenerów i wydarzeń kulturalnych z udziałem jej członków i dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców.

Źródło: http://gag.art.pl/

LEAVE A COMMENT