efsli – Europejskie Forum Tłumaczy Języka Migowego

  Stowarzyszenia, organizacje

Europejskie Forum Tłumaczy Języka Migowego w skrócie efsli (The European Forum of Sign Language Interpreters) jest europejską organizacją składająca się z krajowych i regionalnych stowarzyszeń tłumaczy języka migowego oraz indywidualnych członków tłumaczy języka migowego. Formalnie zostało założone w 1993 roku, choć wcześniej działali jako nieformalna grupa pod auspicjami różnych organizacji od 1987 roku. Europejskie Forum Tłumaczy Języka Migowego jest to miejsce, gdzie tłumacze z całej Europy i także całego świata wymieniają się swoimi doświadczeniami zawodowym i jak dzielą się wiedzą zawodową dla zainteresowanych, takich jak tłumacze języka migowego, trenerów, nauczycieli akademickich, organizacji pozarządowych i klientów korzystających z usług tłumaczeniowych. efsli dąży do wysokiego standardu i profesjonalnego statutu zawodu tłumacza języka migowego poprzez kształcenia ustawiczne i organizacji konferencji, seminaria o tematyce tłumaczeniowej języka migowego. Dąży również do zapewnienia równego dostępu usługi tłumaczenia języka migowego dla wszystkich obywateli europejskich państw, a szczególnie głuchych i słabosłyszących osób. Więcej szczegółowych informacji o efsli można znaleźć na stronie www.efsli.org.

Bibliografia:

Źródło: www.efsli.org z dnia 22 listopada 2015

LEAVE A COMMENT