EduPJM

  Polski Język Migowy

Firma EduPJM została zarejestrowana jako działalność gospodarcza w 2013 roku. Firma oferuje szkolenia z języka migowego dla pracowników firm prywatnych, administracji publicznej, nauczycieli, studentów, uczniów szkół ogólnodostępnych i integracyjnych,  oraz wszystkich osób zainteresowanych nauką żywego języka, jakim jest Polski Język Migowy (PJM), będący naturalnym językiem osób Głuchych. 

 Zajęcia prowadzone są przez Głuchych natywnych lektorów posiadających znajomość języka polskiego. Uczestnicy kursów w EduPJM już od pierwszych zajęć mają możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą Głuchą oraz jej naturalnym językiem. Dzięki czemu, oswajają naturalny lęk przed nieznanym, a także mogą na bieżąco weryfikować, czy są rozumiani i czy rozumieją przyszłego rozmówcę!

Firma EduPJM chętnie wspiera wszelkie działania, projekty i inicjatywy społeczne, które aktywizują i nie pozwalają pozostać obojętnym. 
Działania, które są próbą zmiany – siebie, otoczenia, świata. 
Zmiany dokonującej rozwoju i postępu.

LEAVE A COMMENT